Grześkiewicz Design Studio

TOŻSAMOŚĆ
Zamiłowanie do tradycji rodzinnej oraz zobowiązanie w stosunku do artystycznej historii rodziny Grześkiewiczów, zaowocowało współpracą dwóch sióstr. Pragną one kontynuować tę tradycję z największym szacunkiem i dbałością o spuściznę, nacechowaną zamiłowaniem do tworzenia, cierpliwością oraz precyzją wykonywanych dzieł.
Korzenie sukcesów rzemieślniczo-artystycznych rodziny Grześkiewiczów sięgają drugiej połowy XIX wieku. Adam Grześkiewicz był właścicielem warsztatu, produkującego powozy na zamówienie. Jego syn Jan Grześkiewicz, prowadził fabrykę mebli skórzanych w Poznaniu i w Kopenhadze. Meble jego projektu były prezentowane i nagradzane na wystawach w Berlinie, Kopenhadze, Paryżu i Londynie. W kolejnym pokoleniu Lech Grześkiewicz wraz z żoną Heleną, a później także synem, Piotrem, stworzyli unikatowy warsztat ceramiki artystycznej. Wywodzące się z tej pracowni dzieła, w przeważającej mierze w formach monumentalnych, wchodziły w skład ważnych realizacji tamtych czasów, powstawały w kooperacji ze znakomitymi osobowościami polskiego środowiska artystycznego.
W 2010 r. dwie córki Piotra Grześkiewicza – Dorota oraz Malwina odziedziczyły pracownię Grześkiewiczów i postanowiły tchnąć w nią ducha nowej energii. Połączenie doświadczeń i wiedzy dwóch sióstr o skrajnie różnych charakterach i zainteresowaniach zaowocowało współpracą pełną pasji.
KNOW-HOW
Wiedza zdobywana na uczelniach artystycznych w Rzymie, Paryżu oraz Warszawie, know-how zdobyty dzięki współpracy z Polską Fabryką Fajansu we Włocławku, technologia rozwijana dzięki innowacyjnym pomysłom – wszystko to stanowi spuściznę rodziny, nadal rozwijaną w wyniku nowych doświadczeń z zakresu rzeźbiarstwa oraz architektury wnętrz, a także wiedzy nabytej na warszawskich uczelniach artystycznych.
Dzięki multidyscyplinarnej wiedzy z zakresu grafiki, malarstwa ściennego, technologii ceramiki, rzeźby i architektury wnętrz jesteśmy w stanie dostrzec w ceramice nieskończoną ilość nowych, nieszablonowych pomysłów oraz rozwiązań.
WIZJA
Wierzymy, że życie każdego człowieka staje się lepsze i pełniejsze, gdy toczy się w przestrzeni sztuki. Wyzwala ona w nas głębokie przeżycia estetyczne i kreuje poczucie wrażliwości. Kunsztownie zaprojektowane wnętrza napełniają uczuciem przyjemności, a posiadanie unikatowych przedmiotów sprawia, że nasze życie nabiera wyjątkowości, szlachetności oraz prestiżu.
Kierując się tą ideą tworzymy dzieła koncentrując się na osobie, dla której projektujemy, a także na charakterze wnętrz, w których mają one zaistnieć. Wierzymy, że dzięki ręcznemu procesowi produkcji zyskują one duszę i charakter.
Dzięki wypracowywanej przez lata technologii, tworzymy przestrzenne kompozycje ścienne oraz przedmioty codziennego użytku, wkładając w to całą swoją energię oraz pasję.
©2014 GRZEŚKIEWICZ DESIGN STUDIO. ALL RIGHTS RESERVED.